მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პუბლიკაციები სიახლეები პარტნიორები გალერეა კონტაქტი
04-07-2017
უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმა

პუბლიკაციაში მოცემულია ზოგადი რეკომენდაციები უსაფრთხოების სასწრაფო სამოქმედო გეგმის  შესამუშავებლად საქართველოს სკოლებისა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის: პრევენცია და რეაგირება  სკოლებსა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  სადაც  არის განთავსებული მაღალი რისკის შემცველი ვადაგასული ქიმიური რეაქტივები. პუბლიკაცია მოიცავს ასევე სხვა სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს სკოლებში  განვლილი საუკუნის  დროინდელი სახიფათო ვადაგასული ქიმიური რექტივების არსებობის შესახებ.