მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პუბლიკაციები სიახლეები პარტნიორები გალერეა კონტაქტი
15-05-2018
ნარჩენები და ბიოტრანსფორმაცია

ბიოსფეროს დაბინძურება, კლიმატის ცვლილებების სავალალო შედეგები, საწვავის ბუნებრივი საბადოების ამოწურვადობა და საკვები რესურსების დეფიციტი მოითხოვს შემუშავდეს ისეთი ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიები, რომლებიც დაფუძნებული იქნება იაფი, არატრადიციული ნედლეულიდან ალტერნატიული საწვავის, საკვებისა და სხვა მნიშვნელოვანი პროდუქტების მიღებაზე. ამგვარ პერსპექტიულ ნედლეულებად შეიძლება მივიჩნიოთ ნარჩენთა ერთ-ერთი კატეგორია - სოფლის მეურნეობის ნარჩენები. 

 

სწორედ, აღნიშნულ პუბლიკაციაშია განხილული სოფლის მეურნეობის ნარჩენები და მათი ბიოლოგიური მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები.