მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პუბლიკაციები სიახლეები პარტნიორები გალერეა კონტაქტი
15-06-2018
მაღალი რისკის სახიფათო ნარჩენები საქართველოში

ორგანიზაციამ „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება დ ნარჩენების მართვა“ გამოსცა ბროშურა, „მაღალი რისკის სახიფათო ნარჩენები საქართველოში“, რომელშიც მოცემულია 2015-2018 წლებში, გათვალისწინებული ინვენტარიზაციის ჩატარების შედეგად, საქართველოს ტერიტორიაზე დაფიქსირებული ქლორისა და ქლორის შემცველი ნარჩენების რამდენიმე ათეული წერტილი.

14 მათგანი წარმოადგენს მაღალი რისკის შემცველ ობიექტს, რომლებიც მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნიან ადგილობრივ მოსახლეობას და ბუნებრივ გარემოს. ბროშურაში მოყვანილია ამ ობიექტების მოკლე აღწერა და მათი გეოგრაფიული მდებარეობა.